Πολιτική Επιστροφών

Όροι επιστροφής:

1)      Το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας παραλαβής του προϊόντος από την ημερομηνία επιστροφής να μην είναι μεγαλύτερος των δυο ημερολογιακών εβδομάδων.

2)      Το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει υποστεί φθορές ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να το έχει αλλάξει από την αρχική του εργοστασιακή μορφή.

3)      Μοκέτες ή διάδρομοι που έχουν κοπεί στις επιθυμητές διαστάσεις δεν επιστρέφονται.

4)      Σε κάθε περίπτωση για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας επικοινωνήστε πρώτα μαζί μας πριν πραγματοποιήσετε την επιστροφή.

5)      Προϊόντα ελαττωματικά από το εργοστάσιο κατασκευής τους θα επιστρέφονται απευθείας χωρίς καμία περεταίρω διαδικασία.