7,80 ανά τετραγωνικό

29,00 sq m σε απόθεμα

Συνολική Περιοχή (τ.μ)
Τιμή προϊόντος
SKU: 3-02-9903SBRV
Share
Περιγραφή